True Life Coin (TLC) không chỉ là "tiền điện tử" - mà nó là nền tảng hoàn hảo mang lại lợi ích ngoài mong đợi!

Hãy chia sẻ Dự án True Life Coin để cùng TẬN HƯỞNG vô số lợi ích giúp thay đổi cuộc sống. Bạn không những có thu nhập từ việc chia sẻ TLC, mà còn có các sản phẩm và dịch vụ khác từ Club Sparkle. Mỗi sản phẩm hoặc gói sản phẩm có số "điểm thưởng" cố định. Club Sparkle trích ra 55% điểm doanh số từ tất cả các sản phẩm vào Kho doanh số chia sẻ "Share the Sales" (STS) để chia sẻ cho tất cả những Thành viên của công ty! "Chương trình Chia sẻ" này là chính sách trả thưởng hào phóng cho những thành viên đã tin tưởng vào chúng tôi! Thành viên của công ty không chỉ được nhận thưởng thu nhập tiềm năng mà có thể nhận được lãi suất cao từ 3~10% trong một năm dựa trên đơn hàng mua Gói TLC (như Elite, Royal, Crown, hoặc Master)!

Điểm điều kiện

Đây là số điểm đảm bảo điều kiện cho bạn được nhận số Share. Cách tính đơn giản như sau, với mỗi 25,000 điểm ở Nhóm A và 25,000 điểm ở Nhóm B, bạn có thể nhận được 1 Share từ Kho điểm STS. Vui lòng xem thêm thông tin từ Chương trình Sparkle Loyalty.


Điểm thưởng STS (Share the Sales)

Đây là số Điểm thưởng trong mỗi Gói sản phẩm sẽ được tích lũy vào Kho điểm Doanh số STS cho các Thành viên chia sẻ. Tổng số Điểm thưởng Share trong kho điểm 55% này sẽ được chia đều cho số Share được các Thành viên tích lũy trong kỳ trả thưởng.

Điểm thưởng NSB (Điểm thưởng Spark Mới)

Bạn có thể nhận 10% điểm thưởng NBS cho các đơn hàng TLC đặt mua bởi thành viên VIP mới và thành viên VIP do bạn trực tiếp giới thiệu vào Sparkle.

Ví dụ: Khi bạn giới thiệu một người mới vào Nhóm A và người này đặt mua Gói MASTER (trị giá 1,500,000 yên). Bạn sẽ được nhận 150,000 điểm thưởng NSB từ đơn hàng mới này. Đồng thời, một thành viên VIP ở Nhóm B (cũng do chính bạn giới thiệu) đặt mua Gói ELITE (trị giá 600,000 yên). Bạn cũng sẽ được thưởng 60,000 điểm NSB từ đơn hàng này. Tổng điểm thưởng bạn NSB bạn có là 210,000 điểm.


Điểm Share Match

Bạn được nhận điểm thưởng Share Match dựa vào số điểm Share mà những Thành viên do bạn giới thiệu và những Thành viên khác trong Nhóm của bạn! Bạn có thể được nhận điểm thưởng này từ 7 cấp bậc Share Match miễn bạn đủ điều kiện:

  1. Là một Thành viên VIP Sparkle (mua Gói VIP hoặc TLC)
  2. Duy trì trạng thái Hoạt động với số điểm tích lũy tối thiểu hàng tháng từ đơn Autoship 14,000 điểm
  3. Duy trì tối thiểu 2 Thành viên VIP Hoạt động, mỗi người có đơn hàng 14,000 điểm/tháng (1 người Nhóm A và 1 người Nhóm B).

Ví dụ: Bạn mua Gói ROYAL. Bạn sẽ có điểm Share Match từ các cấp bậc 1 - 5.


Tóm tắt Thưởng Lãi suất

(This benefit will be applied only for people who live and register in Japan.)

Các gói TLC có tên ELITE, ROYAL, CROWN và MASTER đảm bảo cho bạn nhận được lãi suất thanh toán một năm nếu bạn đủ điểu kiện. Để đáp ứng các điều kiện bạn có thể đổi các Token TLC từ các gói này thành Đồng TLC khi Đồng TLC được bán ra, bạn không được sử dụng hoặc đổi các Token TLC và đồng TLC trong vòng 1 năm kể từ ngày mua các gói sản phẩm trên. Nếu có sự gia hạn về thời gian hưởng lãi suất sau một năm phải được công ty quyết định. Lãi suất đơn giản sẽ được gửi vào Tài khoản Ngân hàng của Người nhận sau một năm kể từ ngày mua gói sản phẩm. Người nhận có thể phải đợi thời gian nhận tiền là 14 ngày kể từ ngày xử lý giao dịch.

Ví dụ: Bạn mua Gói MASTER trị giá 1,500,000 yên. Sau một năm, số Token TLC và Đồng TLC từ Gói MASTER này chưa được sử dụng như đổi Token TLC thành Đồng TLC. Bạn sẽ được nhận thưởng lãi suất là 150,000 yên.